Trawsysgrifio Gohebiaeth Pennant ym Mryste

Dyma Dr Miranda Lewis, sy’n gweithio ar brosiect Prifysgol Rhydychen Early Modern Letters Online, yn adrodd yn ôl yn sgil gweithdŷ trawsysgrifio ar gyfer myfyrwyr Adran Hanes Prifysgol Gorllewin Lloegr, Bryste, ym mis Mawrth eleni. Rydym yn ddiolchgar iawn iddi hi, ac i Dr Sarah Ward (UWE), am drefnu’r digwyddiad cyffrous hwn.

http://www.culturesofknowledge.org/?p=9852