Newyddion a digwyddiadau

This is an archive of ongoing news and events for the current Curious Travellers project (2022-Ongoing), and the first Curious Travellers project funded by the AHRC (2014-2018). Members of the team continue to work on the digital editions and on C18th-C19th travel literature, and relevant talks and publications will continue to be advertised here. Please get in touch if you would like any of us to talk to your group or society; you can also follow us on twitter.

2024

Teithiau Gartref: Thomas Pennant, Aber Afon Dyfrdwy a Dyffryn Maes Glas (Arddangosfa Ebrill-Gorffennaf 2024) 12 Ebrill 2024

2023

Comisiwn Creadigol Teithwyr Chwilfrydig: cydweithio ag ysgolion yn
Chwitffordd a Threffynnon
23 Tachwedd 2024

Podcast – Stories from Glasgow, episode three 16 October 2023

Textual Collaborations and National Identities 8 September 2023

2022

Teithwyr Chwilfrydig 2: Prosiect Newydd 1 Hydref 2022

Cefnogaeth i ddau brosiect cychwynnol ar ‘Outlines of the Globe’ gan Thomas Pennant 1 Gorffennaf 2022

2021

Shortlisted for the Saltire National Book Awards 2021, Best Research Book of the Year 29 November 2021

2020

Nigel Leask, Stepping Westward: Writing the Highland Tour c.1720-1830 (Oxford: OUP, 2020) 28 May 2020

2019

Y Teithwyr Chwilfrydig yn 2019

Crynodeb o sgyrsiau, digwyddiadau, a gwaith sydd ar y gweill

Daeth ein cyllid oddi wrth yr AHRC i ben yn 2018, ond y mae gwaith y prosiect wedi parhau, a disgwyliwn ymddangosiad sawl cyhoeddiad o bwys yn ystod y ddwy neu dair blynedd nesaf. Rydym yn parhau i weithio ar ein golygiadau, ac yn gobeithio mynd â’r prosiect i gyfeiriadau newydd maes o law.

Treuliodd Mary-Ann Constantine gyfnod o dri mis ddechrau’r flwyddyn yn Rhydychen, yn gweithio ar ohebiaeth yr hynafiaethydd Richard Gough â Thomas Pennant fel rhan o gynllun Llyfrgell y Bodley ar gyfer Ysgolheigion ar Ymweliad. Cyflwynodd ddau bapur yn ystod ei harhosiad: ‘Richard Gough and Thomas Pennant’: Seminar Cymrodyr ar Ymweliad Llyfrgell y Bodley, a ‘Encounters with Ancient Britons’, Seminar Astudiaethau Celtaidd Rhydychen. Cafodd hefyd gyfle i ddarllen teithiau anghyhoeddedig Gough i Gymru, a wnaed yn 1761 (de Cymru) a 1770 (y gogledd). Roedd y cofnodion o’r ddwy daith yn atyniadol ac anarferol, ac yn cynnig sylwadau gwerthfawr ynghylch rhai o adeiladau canoloesol pwysicaf Cymru; rydym yn bwriadu cynhyrchu golygiadau ar lein ohonynt ar gyfer y wefan maes o law. Y mae gwaith ar ei monograff sy’n archwilio The Welsh Tour 1720-1820 yn parhau; cwblhawyd monograff Nigel Leask, Stepping Westward: Writing the Highland Tour 1720-1830, ac y mae wedi mynd i’r wasg.

Cyflwynodd tair aelod o’r tîm banel mewn cynhadledd ar Ddarllen, Ysgrifennu, a Chasglu: Llyfrau a Llawysgrifau yng Nghymru, 1450-1850 a gynhaliwyd yng Nghadeirlan drawiadol Aberhonddu ym mis Ebrill 2019: Mary-Ann Constantine, ‘My companion through the Principality’: Richard Colt Hoare & Gerald of Wales’; Ffion Mair Jones, ‘Before the Book: Thomas Pennant’s Correspondence’; Elizabeth Edwards, ‘Reading and the Welsh Tour’.

Yng Ngŵyl y Gelli (Mai 2019) siaradodd Mary-Ann Constantine ar y testun ‘Literature and Landscape’ mewn cyfweliad radio ar gyfer Sioe Celfyddydau BBC Radio Wales (BBC Radio Wales Arts Show), ac mewn trafodaeth panel. Yn ystod yr haf, cyflwynodd Ffion Jones bapur ar rwydweithiau Cymreig Pennant yn y Gyngres Astudiaethau Celtaidd Ryngwladol a gynhaliwyd ym Mangor, a chynigiodd Liz Edwards bapur yng nghynhadledd y Gymdeithas Astudiaethau Rhamantaidd Brydeinig (British Association for Romantic Studies) yn Nottingham, yn trafod taith hynod ddiddorol y gwyddonydd a’r arlunydd dyfrlliw Cornelius Varley (gallwch ddarllen ei daith yma. Rhoddodd Nigel Leask seminar yn Rhydychen ar deithiau Dorothy Wordsworth yn yr Alban.

Ym mis Gorffennaf, trefnodd Nigel Leask a chyd-weithwyr iddo yn Glasgow Weithdy Ymchwil, ‘Old Ways and New Roads’, yn Amgueddfa ac Oriel yr Hunterian. Paratoad oedd hwn tuag at arddangosfa o bwys ar deithio a thwristiaeth yn yr Alban: bydd catalog darluniedig gydag ysgrifau yn cael ei gyhoeddi gan Birlinn yn 2020.

Ym mis Tachwedd, rhoddodd Nigel Leask a Mary-Ann Constantine gyflwyniad ar brosiect y Teithwyr Chwilfrydig, gan siarad am eu gobaith o gynhyrchu golygiad digidol o Deithiau Pennant yn y dyfodol, mewn cynhadledd ar y maes digidol a drefnasid gan Anna Marie Roos yn y Gymdeithas Frenhinol yn Llundain.

Ym mis Rhagfyr, cyflwynodd Mary-Ann Constantine bapur i Seminar Rhamantiaeth Llundain-Paris o dan y teitl ‘Welsh Bard Walking’, yn edrych ar daith gerdded hir a thrwblus Iolo Morganwg o Lundain i Forgannwg yn ystod haf 1802.

2018

Ifor Ap Glyn & Alec Finlay [14.12.2018, Dr Johnson’s House] 21st November 2018

The Scottish Tours of Dr Johnson and Thomas Pennant [15.11.2018] 29th October 2018

Ffion Mair Jones: Thomas Pennant Society Annual Lecture, ‘”The lad at Baron Hill”: The career of Moses Griffith (1747– 1819)’, (18 October 2018)

An Exhibition at Dr Johnson’s House, London 24th September 2018

Curious Travellers Thomas Pennant, Travel and the Making of Enlightenment Knowledge 18th September 2018

Research Visitor to Curious Travellers from India. 26th July 2018

18th Century Scottish Studies 31st Annual Conference, Kelvin Hall, Argyle St, University of Glasgow. 17th – 21st July 2018 11th July 2018

June 14th 1726, Thomas Pennant’s Birthday 13th June 2018

Curious Travellers: Update and Events 2018 7th June 2018

Curious Travellers: Thomas Pennant and the Welsh and Scottish Tour 1760-1820 1st February 2018

2017

Curious Travellers in 2017 20th February 2017

New publication: Volume of essays on Pennant: https://www.anthempress.com/enlightenment-travel-and-british-identities-hb

Nigel Leask gave the 26th Annual Thomas Pennant Society Lecture at Holywell (October 18). http://cymdeithasthomaspennant.com/eng/news.php

Curious Travellers at the British Association for Romantic Studies. (July 29-31, York). We presented a panel of three papers by Alex Deans, Kirsty McHugh and Mary-Ann Constantine; Liz Edwards spoke on the tours of Hester Piozzi, and Nigel Leask gave a key-note lecture on radical pedestrian tours.

Borders and Crossings International Conference (July 10-12, Aberystwyth) Mary-Ann Constantine gave a key-note lecture on Romantic-era travel writing and Coasts, and Liz Edwards spoke on Hester Piozzi’s Home Tours.

Mary-Ann Constantine gave a keynote lecture to the annual Eighteenth Century Ireland Society Conference, on C18th Welsh Travellers to Ireland (including Thomas Pennant, who visited as a young man in 1754) (June 7-9, Dublin).

A new itinerary added to the map 3rd June 2017

Mary-Ann Constantine gave the 2017 O’ Donnell lecture: ‘Curious Traveller: Britons, Britain and Britishness in Thomas Pennant’s Tours’ (May 12, Oxford) http://www.ox.ac.uk/event/odonnell-lecture-curious-traveller-britain-britons-and-britishness-thomas-pennant%E2%80%99s-tours

Exhibition: Landscape, Movement, Art at Oriel Brondanw, Llanfrothen. Click here for associated talks and events at Llanfrothen and the subsequent exhibition at Old College, Aberystwyth (May-July).

Windows on the World: C18th & C19th Travellers to and from Breconshire. (May 6 Penpont, Brecon, day-conference in association with the Brecknock Historical Society): [Programme].

Oriel Môn, Llangefni, Anglesey: a Welsh-language day-conference devoted to the Morris brothers. (April 29) Ffion Jones gave a paper on mutual friends and acquaintances of William Morris and Thomas Pennant. [programme]

Kirsty McHugh spoke on ‘Leeds, Loch Lomond & the Lakes: the Marshalls, the Wordsworths and home tourism’ at Romanticism takes to the hills. April 29 (Edge Hill University).

Nigel Leask gave a lecture on Thomas Pennant to the Royal Philosophical Society in Glasgow (March 8, Glasgow).

Nigel Leask and Alex Deans spoke about mapping the Pennant Tours at the National Library of Scotland. (February 17, Edinburgh)

Alex Deans gave a paper on Pennant & Banks: ‘With a facility of communication’: Pennant, Banks and collaborative knowledge-making’ at a National Portrait Gallery Workshop: ‘Science, Self-fashioning and Representation in Joseph Banks’s Circles’. [abstract] (January 26-27, London)

2016

An Interactive Map of Thomas Pennant’s Tours of Scotland 24th October 2016

Curious Travellers: Movement, Landscape, Art (19 November 2016) 12th October 2016

‘Curious Travellers: Movement, Landscape, Art’ – A Preview 3rd October 2016

Curious Travellers: Movement, Landscape, Art (10 October – 16 December 2016) 3rd October 2016

Hafod: 15 June 2016 25th May 2016

The Power of Place 10th May 2016

Wales and Scotland in European Travel Writing: Saturday 16th April 2016 25th April 2016

2015

Layered Landscapes: geology and travel in Romantic-era Britain 18th November 2015

Thomas Pennant Society Silver Jubilee Lecture 11th September 2015

Thomas Pennant and Enlightenment Networks 31st August 2015

In Pennant’s footsteps… 14th June 2015

Conferences in Cardiff and Aberystwyth 12th June 2015

Fingalian Topgraphies 30th April 2015

Fully-funded PhD 13th February 2015

2014

Curious Travellers: into darkest Ceredigion in the eighteenth century 21 November 2014

Thomas Pennant’s Scottish Tours: Travel, Knowledge Networks, and National Description 10 November 2014

The Scenic Route 19 October 2014

Classical Celtic: Wales and Scotland in Mediterranean Light 19 September 2014

Curious Travellers: a new research project 1 September 2014