Hafod: 15 Mehefin 2016

Taith gerdded o gwmpas stad yr Hafod

15/06/16

Bydd y daith gerdded yn un hamddenol, tua 4 milltir, gyda thipyn o aros i wrando ar sgyrsiau a pherfformiadau. Cynhelir y rhan fwyaf o’r rheini yn ystod rhan gyntaf y dydd; mae’n bosib, felly, ichi adael ynghynt os ydych chi’n dymuno. Dewch â thocyn bwyd: rydym yn anelu at gael picnic tua 1.15. Bydd y daith yn dilyn llwybrau swyddogol Hafod, ond noder bod rhai ohonynt yn serth ac yn llithrig – yn enwedig yn y prynhawn pan awn ni lan i Lefel Lampwll (Cavern Cascade). Nid oes tâl am y dydd, ond croesewir cyfraniadau tuag at Eglwys Newydd ac Ymddiriedolaeth Hafod. NID OES signal ffôn yma, ond mae ffôn yn Swyddfeydd y Stad. Dewch â chotiau glaw, eli haul a rhywbeth i’ch amddiffyn rhag y gwybed!

Mae’r amserlen isod yn fras iawn a bydd popeth yn dibynnu ar y nifer o bobl sy’n troi lan. Yn ogystal â’r sgyrsiau hyn (a draddodir yn Saesneg) ceir darlleniadau ac efallai caneuon. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â mary-ann.constantine@cymru.ac.uk

10.30: Ymgynnull: Eglwys Newydd, maes parcio a thai bach ar gael. Trefnir arddangosfa fach gan Gyfeillion yr Eglwys ac maent yn cynnig paned inni. Bydd yr artist Sarah Byfield o bosib yn dangos rhai o’i mapiau.

10.50: Jennie MacVe (Stad yr Hafod): croeso.

  1. 00: Martin Crampin: Eglwys Newydd a ffenestri gwydr lliw.

11.20:  Cerdded i lawr o’r Eglwys at swyddfeydd y Stad (taith rwydd, 20-30 munud)

11.50 – 12.30: Sgyrsiau byr gan Peter Wakelin (ar yr arlunydd John Piper a Hafod) & Peter Stevenson (prosiect ffilm gyfredol yn ymwneud â llên gwerin yr ardal)

12.30 – 12.50: O flaen adfeilion y Tŷ: archaeolegydd Andy Peters yn trafod ‘Treescapes at Hafod’.

12.50 -1.10 Cerdded (rhwydd) i Ardd Flodau Mrs Johnes. Picnic yma os yw’n braf, a chyfle i ddarganfod gwaith yr artist Christine Watkins, fydd yn creu Drysfa (Labyrinth) ar y lawnt.

Sgwrs gan Michael Freeman ar deithwyr i Gymru.

2.15 pm: Cerdded (20-30 munud) o’r ardd, dros y bont ac i’r dde, gan dorri ar draws lan i’r ‘Gentleman’s Walk’, ac ymlaen i’r twmpath ger Pant Melyn.

2.45: Sgwrs fer gan Mary-Ann Constantine ar ymweliad Iolo Morganwg â Hafod yn 1799.

3pm ymlaen. O’r man yma ceir ymweliadau (mewn grwpiau bach i’r rhai sy’n dymuno) i raeadr Lefel Lampwll (rhyw 10 munud i fyny’r bryn). Noder bod y llwybr yn serth a llithrig.

3.30: Dewis i ddychwelyd yn syth nôl i’r Eglwys, neu gymryd llwybr heibio’r Arcêd Gothig (ar ei newydd wedd), a’r Bont Shân (Chainbridge) – sy’n ychwanegu rhyw 20-30 munud i’r daith.

4-4.30 dychwelyd i Eglwys Newydd ac ymadael.

Rhaglen