Ynglŷn a’r Prosiect

“I had the hardiness to venture on a journey to the remotest part of North Britain, a country almost as little known to its southern brethren as Kamschatka. I brought home a favourable account of the land. Whether it will thank me or not I cannot say, but from the report I made, and shewing that it might be visited with safety, it has ever since been inondée with southern visitors” Thomas Pennant

Arweinir prosiect ‘Y Teithwyr Chwilfrydig’ gan y Prif Archwilydd, Dr Mary-Ann Constantine (Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru), a’r Cyd-Archwilydd, yr Athro Nigel Leask (Glasgow). Mae tîm y prosiect yn cynnwys Dr Elizabeth Edwards a Dr Ffion Mair Jones yn y Ganolfan Geltaidd yn Aberystwyth, a Dr Alex Deans a Mark Herraghty sy’n cynnig arbenigedd ar yr ochr Albanaidd a chymorth technegol yng Nglasgow. Bydd Mary-Ann Constantine a Nigel Leask yn ysgrifennu monograff yr un ar y teithiau Cymreig ac Albanaidd, a bydd y cymrodyr ymchwil yn ysgrifennu erthyglau dros gyfnod o bedair blynedd. Bydd y prosiect yn cynhyrchu dau adnodd ymchwil a fydd ar gael yn rhad ac am ddim i bawb: cronfa ddata o ohebiaeth eang a gwasgaredig Thomas Pennant, a chasgliad chwiliadwy ar lein o ryw drigain Taith yng Nghymru a’r Alban na chyhoeddwyd mohonynt o’r blaen. Bydd y rhain ar gael ar ein gwefan, a gobeithiwn y bydd honno’n ffynhonnell fywiog o wybodaeth am y profiad o deithio yn yr Alban ac yng Nghymru yn y cyfnod. Bydd yn cynnwys mapiau y gellir clicio arnynt o lwybrau a llyfryddiaeth o gannoedd o deithiau anghyhoeddedig yng Nghymru a’r Alban. Bydd adrannau o’r wefan yn cael eu datblygu i gynnig adnoddau defnyddiol ar gyfer cwricwlwm hanes ysgolion.

Cynhelir cynadleddau ac arddangosfeydd mewn amgueddfeydd a llyfrgelloedd cenedlaethol a lleol ar hyd Cymru a’r Alban, a bydd y rhain yn tanlinellu’r agweddau gweledol a materol ar y teithiau, o dirluniau i hynafiaethau Rhufeinig ac astudiaethau bywyd gwyllt. Ceir digwyddiadau creadigol hefyd, a fydd yn cynnwys rhai o’n hartistiaid a’n hawduron mwyaf amlwg yn ailgerdded llwybrau Pennant (ym mhob tywydd) er mwyn creu eu fersiynau modern eu hunain o’r Teithiau. Cadwch lygad ar ein blog am luniau, cerddi a sylwadau digon pwdlyd! [Nodyn: Cyhoeddir y rhain yn yr iaith wreiddiol.]

Cynhelir y prosiect hwn dan nawdd Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau (yr AHRC), ac mae ein partneriaid yn cynnwys yr Oxford Cultures of Knowledge (ar eu cronfa ddata nhw ar ‘Early Modern Letters Online’ y bydd Gohebiaeth Pennant yn cael ei gadw), a Llyfrgell Genedlaethol Cymru (sydd wedi caniatáu i ni ddefnyddio delweddau o’r fersiwn darluniadol, wedi ei ddigidio, o’r Tour in Wales. Rydym hefyd mewn cysylltiad agos ag Amgueddfa Cymru, Llyfrgell Genedlaethol yr Alban a’r Hunterian Museum yng Nglasgow.

 

Arts & Humanities Research Council

Arts & Humanities Research Council

Unviersity of Glasgow

Unviersity of Glasgow

University of Wales Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies

Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru